euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

BE TO

Cümlenin öznesine göre am to, is to, are to, was to, were to olarak değişen bu yapının kullanım yerleri şöyledir: 1. Gelecekte planlanmış durumlarda: The Queen is to visit Spain next month.

BE SUPPOSED TO

Anlam olarak should’a yakın olan bu yapı, kurallara ya da yasalara göre ne yapılması gerektiğini ya da olması beklenen şeyleri anlatmada kullanılır. Geniş zamanda am/is/are supposed to olarak kullanılırken, geçmiş zamanda was/were supposed to olarak

BE ALLOWED TO

Bir şeyi yapmaya “izin var” anlamındadır. Daha çok olumsuz cümlelerde “izin yok” anlamında kullanılır: I’m not allowed to drive my dad’s car. (Babamın arabasını kullanmama izin yok.)We are not allowed to smoke

BE ABLE TO

1. Türkçeye ‘-ebilir’ olarak çevrilen bu yapı, kimi yönlerden ayrılsa da can yapısına benzer. Be, geniş zamanda am , is, are olarak özneye göre çekilir: The answering machine is able to store messages that are

BATH & BATHE

1. Bath Bu kelimenin telaffuzu: bath /bɑ:θ/,   bathing /’bɑ:θıŋ/,   bathed /bɑ:θt/ Bu fiil, Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz. “Yıkamak” ve “yıkanmak” anlamına gelir: It’s your turn to bath the baby. (Bebeği yıkama sırası sende.)I don’t think he baths very

AT FIRST & FIRST

1. Anlam bakımından benzeseler de, kullanım açısından farklıdırlar. At first, “önceleri, başlangıçta, başta” demektir ve çoğunlukla ardından but kelimesi gelir: At first they were very happy, but then things started going wrong. (Başta

AT ALL

1. At all, olumsuz bir cümleyi vurgulamak için kullanılır. “Hiç mi hiç” anlamına gelir: I didn’t understand anything at all. (Hiç mi hiç anlamadım. / Hiçbir şey anlamadım.)  2. At all, aynı

ASK & ASK FOR

1. Ask for “istemek” anlamına; ask ise “sormak” ya da “rica etmek” anlamına gelir: Don’t ask me for money. (Benden para isteme.) = Don’t ask me money denmez.Don’t ask me my name. (Bana adımı

AS, WHEN & WHILE

Aynı anda olan olayları anlatmak için “…irken” anlamında as, when ya da while kullanılabilir. Ancak aralarında farklılıklar vardır: 1. Bu üç kelime de, aynı anda olan iki olaydan süreklilik anlatanını ifade etmek için kullanılır:

AS, BECAUSE, SINCE & FOR

Bu dört kelime, bir şeyin nedeninden söz ederken kullanılır. “-den dolayı, … yüzünden” anlamlarına gelirler. Kullanımlarında farklılıklar vardır: As & since Eğer sözü edilen neden, dinleyen/okuyan tarafından biliniyorsa ya da bu