DURING & IN

1. Öğrencilere during’in anlamı sorulduğunda çoğunlukla “sırasında, esnasında, süresince” derler. In sorulduğunda ise “içinde” derler. Ancak durum her zaman böyle değildir: We’ll be on holiday during/in August. (Ağustosta tatilde olacağız.) = Ağustos sırasında/esnasında/içinde… diye çevrilmez.I woke up

ECONOMIC, ECONOMICAL, ECONOMICS & ECONOMY

1. Economic, ekonomi ile ilgili anlamında “ekonomik” demektir: Economic issues (Ekonomi konuları)Economic growth (Ekonomik büyüme)Economic cooperation (Ekonomik işbirliği)The government’s economic policy (Hükûmetin ekonomi politikası) 2. Economical ise, az masraflı, hesaplı anlamında “ekonomik” demektir: What is

EFFICIENT & EFFECTIVE

1. Efficient, “verimli, yetenekli, işini bilen, işe yarar” anlamındadır: The hotel’s staff are friendly and efficient. (Otel personeli sıcak kanlı ve işlerini biliyor.)The new machine is far more efficient than the old

EITHER

1. Tekil bir isimle kullanılan either “ikisinden biri, ya bu ya öteki” anlamındadır: Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. (Salı ya da perşembe gel. İki gün de uygun.) = Either days … denmez.She

EITHER … OR …

1. Either… or…, “ya … ya da …” anlamındadır: You can either come with me now or walk home. (Ya benimle şimdi gelebilirsin ya da eve yürüyerek gidersin.)If you want ice-cream, there’s either

ESPECIALLY & SPECIALLY

1. Especially ve specially, temel olarak “özellikle” anlamında kullanılır: It was a very cold house, especially in winter. (Özellikle kışın çok soğuk bir evdi.)I specially liked the blue outfit. (Özellikle mavi kıyafeti beğendim.) 2. Especially, özneden sonra