AS IF, AS THOUGH & LIKE

1. As if ve as though “-mış gibi, -e benziyor, sanki” anlamlarına gelir: It looks as if / though it’s going to rain. (Yağmur yağacakmış gibi./Yağmur yağacağa benziyor.)It sounds as if / though

AS WELL AS

1. As well as, “hem … hem de …, yanı sıra” anlamındadır: She’s got a goat, as well as five cats and three dogs. (Beş kedisi ve üç köpeğinin yanı sıra

AS, BECAUSE, SINCE & FOR

Bu dört kelime, bir şeyin nedeninden söz ederken kullanılır. “-den dolayı, … yüzünden” anlamlarına gelirler. Kullanımlarında farklılıklar vardır: As & since Eğer sözü edilen neden, dinleyen/okuyan tarafından biliniyorsa ya da bu

AS, WHEN & WHILE

Aynı anda olan olayları anlatmak için “…irken” anlamında as, when ya da while kullanılabilir. Ancak aralarında farklılıklar vardır: 1. Bu üç kelime de, aynı anda olan iki olaydan süreklilik anlatanını ifade etmek için kullanılır:

ASK & ASK FOR

1. Ask for “istemek” anlamına; ask ise “sormak” ya da “rica etmek” anlamına gelir: Don’t ask me for money. (Benden para isteme.) = Don’t ask me money denmez.Don’t ask me my name. (Bana adımı

AT ALL

1. At all, olumsuz bir cümleyi vurgulamak için kullanılır. “Hiç mi hiç” anlamına gelir: I didn’t understand anything at all. (Hiç mi hiç anlamadım. / Hiçbir şey anlamadım.)  2. At all, aynı