AT FIRST & FIRST

1. Anlam bakımından benzeseler de, kullanım açısından farklıdırlar. At first, “önceleri, başlangıçta, başta” demektir ve çoğunlukla ardından but kelimesi gelir: At first they were very happy, but then things started going wrong. (Başta

BATH & BATHE

1. Bath Bu kelimenin telaffuzu: bath /bɑ:θ/,   bathing /’bɑ:θıŋ/,   bathed /bɑ:θt/ Bu fiil, Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz. “Yıkamak” ve “yıkanmak” anlamına gelir: It’s your turn to bath the baby. (Bebeği yıkama sırası sende.)I don’t think he baths very

BE ABLE TO

1. Türkçeye ‘-ebilir’ olarak çevrilen bu yapı, kimi yönlerden ayrılsa da can yapısına benzer. Be, geniş zamanda am , is, are olarak özneye göre çekilir: The answering machine is able to store messages that are

BE ALLOWED TO

Bir şeyi yapmaya “izin var” anlamındadır. Daha çok olumsuz cümlelerde “izin yok” anlamında kullanılır: I’m not allowed to drive my dad’s car. (Babamın arabasını kullanmama izin yok.)We are not allowed to smoke

BE SUPPOSED TO

Anlam olarak should’a yakın olan bu yapı, kurallara ya da yasalara göre ne yapılması gerektiğini ya da olması beklenen şeyleri anlatmada kullanılır. Geniş zamanda am/is/are supposed to olarak kullanılırken, geçmiş zamanda was/were supposed to olarak

BE TO

Cümlenin öznesine göre am to, is to, are to, was to, were to olarak değişen bu yapının kullanım yerleri şöyledir: 1. Gelecekte planlanmış durumlarda: The Queen is to visit Spain next month.