euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

CARE

1. Care (about) Care (about), “önemsemek, aldırmak, umursamak” anlamındadır. Özellikle olumsuz cümlelerde yaygındır. About edadı, bir nesneden önce kullanılır ancak bir bağlaçtan önce genellikle atılır: Most people care about other people’s opinions. (Çoğu insan,

CAN’T HELP

1. “-memek elimde değil, -meden duramıyorum, kendimi alamıyorum” anlamındadır: She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her. (Bencil bir kadındır ama her nasılsa onu sevmemek elde değil.)Excuse me,

BY

Öğrenciler bu kelimeyi görür görmez akıllarına hemen edilgen yapı (passive) gelir. Ancak bu kelime sadece edilgen cümlelerde “tarafından” anlamına gelmez: 1. By, zaman ifadelerinde “-e kadar” anlamına gelir: The meeting should have finished by

BROAD & WIDE

1. İki kelime de “geniş” anlamına gelir. Bu iki kelimeden broad daha resmî dilde kullanılır: The road was wide enough for two cars to pass. (Yol, iki arabanın geçeceği kadar genişti.)The car’s too

BOTH … AND …

1. “Hem … hem de” anlamındaki bu ifadede kullanılan kelimeler genellikle aynı türdendir: She’s both pretty and clever. (Hem güzel hem de akıllı.) = sıfatlar kullanılmışI spoke to both the Director andher secretary.

BOTH

1. Both, “(her) ikisi de” anlamına gelir: Both children are at school. (İki çocuk da/Her iki çocuk da okulda.) 2. İki kişinin bir işi ayrı ayrı yapması durumunda both kullanılmaz: My two brothers carried the

BORN & BORNE

1. “Doğmak, dünyaya gelmek” anlamında edilgen yapıdaki to be born ifadesi kullanılır: Hundreds of children are born deaf every year. (Her yıl yüzlerce çocuk sağır doğuyor.)I was born in 1961 in Istanbul. (1961’de

BIG, LARGE & GREAT

1. Somut isimlerle çoğunlukla big ve large kullanılır. Big, teklifsiz dilde çok yaygındır: This shirt isn’t big enough. (Bu gömlek yeterince büyük değil.)Theirs is a large house, situated near the river. (Onlarınki, nehrin kenarında büyük

BETWEEN & AMONG

1. İki şey ya da iki kişi arasında between kullanılır: She was sitting between Tom and Mike. (Tom ile Mike arasında oturuyordu.) Between, mesafeler ile ilgili de kullanılır: Trains running between Liverpool

BET

1. Bet, düzensiz bir fiildir (bet – bet – bet). 2. I bet (you), “eminim ki, bahse girerim ki, görürsün” anlamındadır. That, genellikle kullanılmaz: I bet you the train will be late. (Eminim ki/Bahse