euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

STILL

1. Still kelimesinin ilk akla gelen anlamı “hâlâ”dır: She’s still asleep. (Hâlâ uyuyor.)Is it still snowing? (Hâlâ kar yağıyor mu?/Hâlâ mı kar yağıyor?)We were still cleaning the house when the guests started

SPEAK & TALK

“Konuşmak” anlamındaki bu iki fiil arasında birçok durumda pek fark yoktur. Sadece belli durumlarda aralarında fark vardır: 1. Teklifsiz iletişimde en yaygın olarak kullanılan fiil talk fiilidir:  When the chairman walked into the

SOUND

1. Sound fiili bir linking verb’dür. Yani zarfla değil sıfatla nitelenir: You sound unhappy. What’s the matter? (Sesin kötü geliyor. Ne oldu?) 2. Bu fiil, şimdiki zamanlarda pek kullanılmaz, yani –ing almaz: Your idea sounds great.

SORT OF, KIND OF & TYPE OF

1. “Bir çeşit, bir tür, bir nevi” anlamındaki sort of, kind of ve type of ifadelerinden sonra a/an kullanılsa da olur kullanılmasa da: That’s a funny sort of (a) car. (Komik bir araba tipi.)What sort of (a)

SOME TIME, SOMETIME & SOMETIMES

1. Some time, “bir süre, biraz zaman” anlamına gelir: I’m afraid it’ll take some time to repair your car. (Maalesef arabanızı tamir etmek biraz zaman alacak.)She’s lived in Italy for some time,

SO THAT & IN ORDER THAT

1. Her iki yapı da “…sin diye, …mesi için, …mek için” anlamındadır. Özellikle teklifsiz dilde so that daha yaygın olarak kullanılır. Bu yapılarla can, will, may kullanılır: She’s staying here for six months so that she

SO FAR

“Şimdiye kadar” anlamına gelir: He has tried many different kinds of medicine for his teenage acne so far. (Ergenlik sivilcesi için şimdiye kadar birçok farklı ilaç denedi.)So far, the factory

SO … THAT

1. So ve that kelimeleri arasına sıfat ya da zarf gelir. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamına gelir: It was so cold that we stopped playing. (Hava öyle soğuktu ki oynamayı bıraktık.)The

SMALL & LITTLE

1. Small, boyutla ilgilidir. Big ve large kelimelerinin karşıtıdır: You’re too small to be a policeman. (Polis olamayacak kadar küçüksün.) = Ufak tefeksin.These shoes are too small for me. (Bu ayakkabılar bana çok küçük.) 2. Little kelimesinin anlamında daha

SENSIBLE & SENSITIVE

1. Sensible, “akılcı, mantıklı, akla yatkın” demektir: It would be sensible to take an umbrella. (Şemsiye almak mantıklı olur.)I am sure Peter can be relied on; he seems sensible. (Peter’a