euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

SORT OF, KIND OF & TYPE OF

1. “Bir çeşit, bir tür, bir nevi” anlamındaki sort of, kind of ve type of ifadelerinden sonra a/an kullanılsa da olur kullanılmasa da: That’s a funny sort of (a) car. (Komik bir araba tipi.)What sort of (a)

SOUND

1. Sound fiili bir linking verb’dür. Yani zarfla değil sıfatla nitelenir: You sound unhappy. What’s the matter? (Sesin kötü geliyor. Ne oldu?) 2. Bu fiil, şimdiki zamanlarda pek kullanılmaz, yani –ing almaz: Your idea sounds great.

SPEAK & TALK

“Konuşmak” anlamındaki bu iki fiil arasında birçok durumda pek fark yoktur. Sadece belli durumlarda aralarında fark vardır: 1. Teklifsiz iletişimde en yaygın olarak kullanılan fiil talk fiilidir:  When the chairman walked into the

STILL

1. Still kelimesinin ilk akla gelen anlamı “hâlâ”dır: She’s still asleep. (Hâlâ uyuyor.)Is it still snowing? (Hâlâ kar yağıyor mu?/Hâlâ mı kar yağıyor?)We were still cleaning the house when the guests started

SUBSTITUTION DRILL

İngilizce konuşmanızı (speaking) geliştirmek için kullanılan yöntemlerden biridir. İngilizcedeki herhangi bir yapıyı ele alın. Bu yapıdaki belli kelimeleri değiştirerek yeni cümleler kurun. Bu alıştırmayı sözlü olarak yapmanız, konuşma becerinizi geliştirmede

SUCH … THAT

1. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamında iki yapı öne çıkar. Bunlardan birisi so … that yapısıdır. Bu yapıda so ile that arasında sıfat ya da zarf kullanılır: The road surface became so hot that