COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS nedir?

İngilizcede isimler sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) olarak iki gruba ayrılır. Sayılabilen isimler, çoğul yapılabilen isimlerdir. Sayılamayan isimler ise, çoğul yapılamayan isimlerdir. İngilizce-İngilizce sözlüklerde, sayıla-bilen isimlerin yanında [C] harfi, sayılamayan isimlerin yanında [U] harfi

EVER, NEVER & ANY (hiç) farkı ve kullanımı

Türkçeye çevirdiğimizde “hiç” anlamına gelen ve kullanımları birbirine karıştırılan any, never ve ever kelimelerini tek tek inceleyelim: Any (Sorularda ve olumsuz cümlelerde, sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle “hiç” anlamında): I didn’t eat any meat. (Hiç et

IMPERATIVES kullanımı

* Karşımızdaki kişi ya da kişilere söylenen emir cümleleri, sadece “emir” vermek için değil aynı zamanda birisine bir şey yapmasını söylemek, ricada bulunmak, yol tarif etmek, yemek tarif etmek için

INVERSION kullanımı

İngilizcede bir cümle normal olarak S (subject/özne) + V (verb/fiil) + O (object/nesne) şeklinde kurulur. Yani, önce özne, sonra varsa yardımcı fiil, daha sonra esas fiil ve ardından nesne gelir.

LINKING VERBS kullanımı

Normal şartlarda fiilleri zarflar niteler: He drives carefully. (Arabayı dikkatli kullanır.)          fiil      zarf Peki I am happy. cümlesinde am fiil olduğu hâlde neden happily zarfı değil de happy sıfatı kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?