euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

CLEFT SENTENCES

Şu iki Türkçe cümleyi karşılaştıralım: 1) Peter camı kırdı.2) Camı kıran Peter’dı. İlk cümle, sıradan bir cümle ve cümlede Peter’ın camı kırdığı belirtiliyor. İkinci cümlede ise bir vurgu var. Camı

PREFIXES & SUFFIXES

İngilizce kelimelerin hem başına hem de sonuna bazı ekler getirilerek kelime türetilir. Başa getirilen eklere prefix (ön ek), sona getirilen eklere suffix (son ek) denir. Eğer bu ekler, kökünü bildiğiniz

QUANTIFIERS (II) each, every

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde each ve every kelimelerini inceleyeceğiz. Each: Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. “Her, her bir” anlamına gelir. Sözünü ettiğimiz gruptaki her bir ögeyi tek tek düşündüğümüzü ifade eder. Bu yüzden, çoğu yerde

QUANTIFIERS (III) most, several, plenty of , enough

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde most, several, plenty of ve enough kelimelerini inceleyeceğiz. Most: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Çoğu” anlamına gelir: I don’t eat meat, but I like most types