ACCEPT, AGREE & ADMIT farkı

Öğrenciler genellikle accept kelimesini “kabul etmek”, agree kelimesini “katılmak” ve admit kelimesini ise “itiraf etmek” diye bilir. Bu anlamlar doğrudur ama her cümlede bu üç kelime bu anlamlara gelmez. Burada

ADVICE & ADVISE farkı

Advice ve advise kelimeleri sıkça birbirine karıştırılır. Advice, “tavsiye, öğüt, nasihat” anlamında bir isimdir: I asked my teacher’s advice. (Öğretmenimden tavsiye istedim.)Let me give you a piece of advice. (Sana

AFFECT & EFFECT farkı

Affect ve effect kelimeleri sık sık birbirine karıştırılır. Affect, “etkilemek” anlamında bir fiildir: Many people have been affected by the decision. (Birçok kimse karardan etkilendi.)Her opinion will not affect my

EMINENT & IMMINENT farkı ve kullanımı

Eminent ve imminent kelimeleri birbirine karıştırılan iki sıfattır. Ancak anlamları çok farklıdır: Eminent, “ünlü, tanınmış, seçkin, saygın” demektir: an eminent architect: saygın bir mimaran eminent painter: saygın bir ressam an eminent

HARD & HARDLY farkı

İngilizcede zarflar, çoğunlukla sıfatlara “-ly” ekleyerek türetilir (slow = slowly; quick = quickly …). Bu yüzden birçok kişi, hard sıfatının zarf hâlinin hardly olduğunu zanneder. Halbuki bu iki kelime arasında