LATE & LATELY farkı

Late kelimesi bir sıfattır ve anlamları aşağıda sıralanmıştır: 1. Gecikmiş, geç kalmış: I was late for the meeting. (Toplantıya geç kaldım.)My flight was two hours late. (Uçuşum iki saat gecikmişti.)

LOSE & LOOSE farkı

Birbirine karıştırılan lose ve loose kelimelerini inceleyelim: Lose, düzensiz bir fiildir. Lose-lost-lost diye çekilir ve “kaybetmek” anlamına gelir: I’ve lost my keys. (Anahtarlarımı kaybettim.)I lost my wife in the crowd.