ACCORDINGLY anlamı ve kullanımı

Accordingly kullanımı şöyledir: Bu kelimenin iki anlamı vardır: 1) Bu yüzden No formal complaint was made; accordingly, the police took no action. (Resmî bir şikâyette bulunulmadı; bu yüzden, polis işlem yapmadı.) Production

ADDITION & EDITION farkı ve kullanımı

Birbirine sıkça karıştırılan “addition” ve “edition” kelimelerini inceleyelim. Kelimelerin ikisi de isim (noun) olmakla birlikte anlamları farklıdır. Addition,  “ek, ilave, (matematikte) toplama işlemi” anlamlarına gelir: We’re building an addition to

CONNECTIVE RELATIVE CLAUSES anlamı ve kullanımı

Bu tür cümlelerin nitelediği, bir isim değil, bir cümlenin tamamıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi birleştirici bir özelliğe sahiptirler. Bağlama zamiri olarak sadece which kullanılır ve relative clause mutlaka virgülle ayrılır: I didn’t eat my

CONSEQUENTLY anlamı ve kullanımı

Consequently kullanımı şöyledir: “Bunun sonucu olarak, dolayısıyla, hâliyle” anlamlarına gelir: They’ve increased the number of staff and consequently the service is better. (Personel sayısını artırdılar ve hâliyle servis düzeldi.)He failed his

CONVERSELY anlamı ve kullanımı

Conversely, “buna mukabil, diğer taraftan” anlamlarına gelir: Some wrong answers were marked right and, conversely, some right answers had been rejected. (Bazı yanlış cevaplar doğru olarak işaretlenmişti, buna mukabil/diğer taraftan, bazı