CONNECTIVE RELATIVE CLAUSES anlamı ve kullanımı

Bu tür cümlelerin nitelediği, bir isim değil, bir cümlenin tamamıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi birleştirici bir özelliğe sahiptirler. Bağlama zamiri olarak sadece which kullanılır ve relative clause mutlaka virgülle ayrılır: I didn’t eat my

CONVERSELY anlamı ve kullanımı

Conversely, “buna mukabil, diğer taraftan” anlamlarına gelir: Some wrong answers were marked right and, conversely, some right answers had been rejected. (Bazı yanlış cevaplar doğru olarak işaretlenmişti, buna mukabil/diğer taraftan, bazı

EVEN SO anlamı ve kullanımı

“Yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir: Crashes are rare, but even so, there should be stricker safety regulations. (Kazalar nadiren oluyor ama yine de/buna rağmen daha sıkı güvenlik kurallarının olması lazım.) The

IN CONTRAST anlamı ve kullanımı

In contrast, “buna mukabil, buna karşın” anlamlarındadır: Extroverts like crowds. In contrast, introverts prefer solitude. (Dışa dönükler kalabalık severler. Buna mukabil/buna karşın, içe dönükler yalnızlığı tercih ederler.)  It was cold yesterday.

NEVERTHELESS anlamı ve kullanımı

“Bununla birlikte, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir: It is a difficult race. Nevertheless, about 500 runners participate every year. (Zor bir yarış. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen her yıl yaklaşık 500 atlet