PREFIXES (counter-)

“Counter-“ ön eki “karşı, ters” anlamında olup sıfat, isim ve fiillerle kullanılır: Counteract = karşı koymakCounter-revolution = karşı devrimCounter-proposal = karşı teklifCounter-attack = karşı saldırıcounterbalance = karşı dengeCounterclaim = karşı

PREFIXES (cyber-)

“Cyber-“ ön eki isimlerle kullanılıp “internet ile ilgili, bilgisayar ile ilgili, siber, sanal” anlamlarına gelir: Cyber-world = internet dünyası, sanal âlemCyber-crime = internet suçu, siber suç, bilişim suçuCyber-cafe = internet

PREFIXES (de-)

“De-“ ön eki, fiil, isim ve sıfatlarla kullanılıp kelimeye zıt anlam verir: Decaffeinated = kafeinsizDestabilize = istikrarsızlaştırmakDefrost = buzunu çözmekDeregulate = kısıtlamaları kaldırmakDeforest =ormansızlaştırmak