PREFIXES (fore-)

“Fore-” ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim ve fiillerle kullanılır: foreword: önsözforetell: önceden bildirmekforeground: ön planforearm: ön kolforefoot: ön ayakforeleg: ön ayakforerunner: öncüforesight: önsezi