DULY NOTED

“Dikkate alındı, anlaşıldı” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: Can you include the latest sales figures in the report? (En son satış rakamlarını rapora ekleyebilir misin?)B: Duly noted. (Anlaşıldı.)

I’M ON IT

“Ben ilgileniyorum, o iş bende” anlamlarına gelir. Örnek: A: We need someone to handle the logistics for the event tomorrow. (Yarınki etkinliğin lojistik işlerini yürütecek birine ihtiyacımız var.)B: I’m on

PREPARE & PREPARE FOR

Prepare ve prepare for arasında fark vardır. Prepare “hazırlamak” iken prepare for bir şeye “hazırlanmak” anlamına gelir. Örnek: She prepared her presentation for the conference. (Konferans için sunumunu hazırladı.)Students prepared

TICKETY-BOO

Özellikle İngiliz İngilizcesinde kullanılan bir ifadedir ve “sorun yok, yolunda” anlamlarına gelir. Örnek: A: How’s the new project going? (Yeni proje nasıl gidiyor?)B: Everything’s tickety-boo. (Her şey yolunda.)

WOTCHA

Özellikle İngiliz İngilizcesinde kullanılan ve “selam, naber?” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: Wotcha, mate! Haven’t seen you for ages. How’ve you been?, (Selam, dostum! Seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın bakalım?)