WITH ALL DUE RESPECT

“Kusura bakmayın ama, saygısızlık etmek istemem ama” anlamlarına gelir. Örnek: With all due respect, your proposal lacks all the necessary details. (Kusura bakmayın ama teklifinizde gerekli ayrıntılar yok.)