IN YOUR FACE!

“Bu da sana kapak olsun!” anlamına gelir. Örnek: She finally beat her brother at chess and declared, “In your face!” (Sonunda kardeşini satrançta yendi ve “Bu da sana kapak olsun!”

ON THE ARM

On the arm deyimi, bir şey size ücretsiz ikram edildiğinde kullanılır. Örnek: The bartender gave the regular customers a few drinks on the arm. (Barmen, müdavimlere içki ikram etti.)