A BIT & A BIT OF A

1. A bit, “biraz, birazcık, bir parça, bir nebze” demektir:

Your daughter is a bit old to play with dolls. (Kızınız oyuncak bebeklerle oynamak için biraz büyük.)
Can you drive a bit slower? (Arabayı biraz daha yavaş kullanabilir misin?) 
We waited a bit and then decided to go. (Biraz bekledik ve sonra gitmeye karar verdik.)

2. A bit, daha çok olumsuzluk ifade eden sıfatlarla kullanılır:

I’m feeling a bit tired. (Kendimi biraz yorgun hissediyorum.)
The shoes were a bit expensive. (Ayakkabılar biraz pahalıydı.)

3. A bit of a, bazı isimlerden önce kullanılır:

The letter has caused a bit of a problem. (Mektup, biraz sorun yarattı.)
Jack is a bit of a fool. (Jack, biraz aptal.)

4. Not a bit, “hiç mi hiç, hiç de, zerre kadar” demektir:

I am not a bit tired. (Hiç de yorgun değilim.)