ACCEPT, AGREE & ADMIT farkı

Öğrenciler genellikle accept kelimesini “kabul etmek”, agree kelimesini “katılmak” ve admit kelimesini ise “itiraf etmek” diye bilir. Bu anlamlar doğrudur ama her cümlede bu üç kelime bu anlamlara gelmez. Burada bu üç kelimenin “kabul etmek” olan ortak anlamını inceleyeceğiz. 

Accept: Size verilen ya da teklif edilen bir şeyi kabul etmek anlamında isimlerle kullanılır: 

They accepted our offer. (Teklifimizi kabul ettiler.)
We didn’t accept their invitation. (Onların davetini kabul etmedik.)
He decided to accept the job. (İşi kabul etmeye karar verdi.)
She accepted the gift from her boyfriend. (Erkek arkadaşının hediyesini kabul etti.)
He accepted my apology. (Özrümü kabul etti.)

Agree: Bir şeyi yapmayı kabul etmek anlamında fiillerle kullanılır:

He agreed to come here. (Buraya gelmeyi kabul etti.)
They agreed to pay for the damage. (Hasarı ödemeyi kabul ettiler.)
He agreed to help. (Yardım etmeyi kabul etti.)

Admit: Özellikle yapılan bir hatayı kabul etmek anlamında isimlerle kullanılır:

The manager admitted his mistake. (Müdür, hatasını kabul etti.)
He admitted theft. (Hırsızlığı kabul etti.)
He refused to admit his guilt. (Suçunu kabul etmeyi reddetti.)