ADVICE & ADVISE farkı

Advice ve advise kelimeleri sıkça birbirine karıştırılır. Advice, “tavsiye, öğüt, nasihat” anlamında bir isimdir:

I asked my teacher’s advice. (Öğretmenimden tavsiye istedim.)
Let me give you a piece of advice. (Sana bir öğüt vereyim.)
Follow your doctor’s advice. (Doktorunun tavsiyesine uy.)
I bought that mobile phone on the advice of a friend. (O cep telefonunu bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım.)

Advise ise “tavsiye etmek, öğütlemek, nasihat etmek” anlamında bir fiildir:

Police are advising local people to stay at home. (Polis, yerel halkın evde kalmasını tavsiye ediyor.)
Doctors advised the patient to have surgery. (Doktorlar, hastaya ameliyat olmasını tavsiye etti.)
It is strongly advised that you take out insurance. (Sigorta yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir.)