AFFECT & EFFECT farkı

Affect ve effect kelimeleri sık sık birbirine karıştırılır. Affect, “etkilemek” anlamında bir fiildir:

Many people have been affected by the decision. (Birçok kimse karardan etkilendi.)
Her opinion will not affect my decision. (Onun fikri benim kararımı etkilemeyecek.)
The east of the country was affected by the hurricane. (Ülkenin doğusu kasırgadan etkilendi.)
Education was affected by the war. (Eğitim, savaştan etkilendi.)
This disease is more likely to affect women. (Bu hastalık daha çok kadınları etkiliyor.) 

Effect ise, “etki” anlamında bir isimdir:

What are the effects of this treatment? (Bu tedavinin etkileri nelerdir?)
Farms may have negative effects on the community. (Çiftliklerin toplum üzerinde olumsuz etkileri olabilir.)
I took a painkiller for the headache, but it didn’t have any effect. (Baş ağrısı için ağrı kesici aldım ama bir etkisi olmadı.)