1. Teklifsiz dilde be afraid, fear’dan daha yaygındır:

Don’t be afraid. (Korkma.) = Don’t fear denmez.
Are you afraid of the dark? (Karanlıktan korkar mısın?)

2. I’m afraid (that), “maalesef, ne yazık ki” anlamına gelir:

I’m afraid (that) I can’t help you. (Maalesef sana yardım edemem.)

3. I’m afraid so/not, kısa cevap verirken kullanılır:

Can you lend me a pound? ~ I’m afraid not. (Bana bir pound verebilir misin? ~ Ne yazık ki veremem.)
It’s going to rain. ~ Yes, I’m afraid so. (Yağmur yağacak. ~ Evet, maalesef öyle.)

4. Afraid, isimden önce kullanılmaz:

John’s afraid. (John korkuyor.)
John’s a frightened man. (John korkmuş bir adam.) = … an afraid man denmez.