1. Be fiili ile kullanımı:

İnsanların yaşından söz ederken çoğu kez be fiili ile kullanılır:

He is thirty. / He is thirty years old. / He is thirty years of age. (Otuz yaşında.)

Bir kişinin yaşını sorarken How old are you? [=Kaç yaşındasın(ız)?] diye sorarız. What is your age? diye sormayız.

2. Be + … age ifadesinin kullanımı:

Bu ifadede edat kullanılmaz:

When I was your age, I was working. (Ben senin yaşındayken çalışıyordum.) = When I was at your age … denmez.
The two boys are the same age. (İki çocuk aynı yaşta.)
She’s the same age as me. (Benimle aynı yaşta.)

3. Edatlarla kullanımı:

Yukarıdaki kullanımlar dışında, age ile daha çok at edatı kullanılır:

He could read at the age of three. (Üç yaşında okuyabiliyordu.) =… in the age … denmez.
At your age I already had a job. (Senin yaşındayken benim zaten bir işim vardı.)