“Allah kahretsin!, şu işe bak!” anlamlarına gelir. Örnek:

Ah shoot, I forgot to bring my umbrella, and it’s pouring rain outside. (Allah kahretsin, şemsiyemi getirmeyi unutmuşum ve dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.)