Konuşma dilinde am not, is not, are not, have not, has not kelimelerinden birinin yerine kullanılır. Standart bir kullanım değildir ve birçok kişi bu kelimenin kullanımını yanlış bulur:

“Is Jack here?” “No, he ain’t coming into work today. (= isn’t) (“Jack geldi mi?” “Hayır, bugün işe gelmiyor.”)
“Can I have a fag?” “No, I ain’t got none left.” (= haven’t) (“Sigaran var mı?” “Hayır, bende de hiç kalmadı.”)