All is well ne demek? Bu ifade “her şey yolunda, sorun yok” anlamlarına gelir. Örnek:

A: I heard there was some trouble at the event last night. Is everything okay now?
B: Yes, don’t worry. All is well, and the organizers handled the situation smoothly.

A: Dün gece etkinlikte bazı sorunlar yaşanmış. Şimdi her şey yolunda mı?
B: Evet, endişelenmeyin. Her şey yolunda ve organizatörler durumu sorunsuz bir şekilde halletti.