ALONE, LONELY, LONESOME & LONE

Alone, “yalnız, tek başına” anlamında olup “yanında kimse yok” demektir. Lonely (Amerikan İngilizcesinde lonesome olarak kullanılır) ise, “ruhsal anlamda yalnız, kimsesiz” demektir:

I like to be alone for short periods. (Ara ara yalnız kalmak istiyorum.)
But after a few days I start getting lonely/lonesome. (Ama birkaç gün sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım.)

Alone kelimesi, all ile vurgulanabilir:

After her husband died, she was all alone. (Kocası öldükten sonra bir başına/yapayalnız kaldı.)

Alone, isimlerden önce kullanılmaz. Onun yerine lone ve solitary kullanılabilir; lone, oldukça edebidir:

The only green thing was a lone/solitary pine tree. (Tek yeşil şey, yapayalnız bir çam ağacıydı.)