ALSO, AS WELL & TOO

Cümledeki yerleri:

Also, as well ve too’nun anlamları birbirine benzese de cümlede aynı yerde kullanılmazlar. Also genel olarak fiilden önce gelir; as well ile too, genel olarak cümle sonunda kullanılır. As well, Amerikan İngilizcesinde pek yaygın değildir:

She not only sings; she also plays the piano. = She not only sings; she plays the piano as well. = She not only sings; she plays the piano too. (Sadece şarkı söylemez; piyano da çalar.)

As well ile too, cümle başına gelmez. Also, verilecek yeni bir bilgiye vurgu yapmak için cümle başına gelebilir:

It’s a nice house, but it’s very small. Also, it needs a lot of repairs. (Güzel bir ev ama çok küçük. Aynı zamanda çok da tamir gerektiriyor.)

Bu kelimeler, cümlenin farklı yerlerine vurgu yaparak değişik anlamlara gelebilir. As well’in farklı anlamlarına örnek olarak bakalım:

We work on Saturdays as well. cümlesinin üç farklı anlamı vardır:

a)   (Başka insanlar cumartesileri çalışır) ve biz de cumartesileri çalışırız.
b)  (Cumartesileri başka şeyler yaparız) ve cumartesileri çalışırız da.
c)  (Diğer günler çalışırız) ve cumartesileri de çalışırız.

Konuşurken gerçek anlamı, istediğimiz kelime ya da ifadeyi vurgulayarak veririz.

Emir cümleleri ve kısa cevaplar:

As well ile too, emir cümleleri ve kısa cevaplarda kullanılır. Bu anlamda also pek kullanılmaz:

Give me some bread as well, please. (Bana biraz ekmek de verin lütfen.) = Also give me … demekten daha doğaldır.
Helen is nice. ~ Her sister is as well. (Helen güzeldir. ~ Kız kardeşi de.) = Her sister is also demekten daha doğaldır.
I’ve got a headache. ~ I have too. (Başım ağrıyor. ~ Benim de .) = I also have demekten daha doğaldır.

Çok teklifsiz dilde kısa cevap olarak Me too kullanılır:

I’m going home. ~ Me too. (Ben eve gidiyorum. ~ Ben de.)
Me too yerine daha resmî dilde So am I ya da I am too denir ama I also denmez.

Resmî dilde too:

Resmî ya da edebî dilde too, hemen özneden sonra gelebilir:

I, too, have experienced despair. (Ben de çaresizlik yaşadım.)