ANY MORE, ANY LONGER & NO LONGER farkı

Bu üç ifade de “artık” anlamına gelir. Any more ve any longer olumsuz cümlelerde kullanılır. No longer ise olumlu cümlelerde kullanılır ve cümleyi olumsuz yapar:

He can’t hurt you any more. (Artık sana zarar veremez.)

The land my father bought last year isn’t valuable any more. (Babamın geçen sene aldığı arazi artık değerli değil.)

They don’t live here any more. (Artık burada oturmuyorlar.)

I couldn’t wait any longer. (Artık bekleyemedim.)

I am no longer cross with you. (Seninle artık küs değilim.)

He no longer works for this company. (Artık bu şirkette çalışmıyor.)