AS A CONSEQUENCE & AS A RESULT anlamı ve kullanımı

Bu iki ifade “sonuç olarak, bunun sonucu olarak, bu nedenle” anlamlarına gelir:

She has been living in Spain for twenty years, and as a consequence/as a result he speaks Spanish fluently. (Yirmi yıldır İspanya’da yaşıyor ve bunun sonucu olarak/bu nedenle İspanyolcayı akıcı konuşuyor.)

He lost his job, and as a consequence / as a result he fell into depression. (İşini kaybetti ve bunun sonucu olarak / bu nedenle depresyona girdi.)