Aynı anda olan olayları anlatmak için “…irken” anlamında as, when ya da while kullanılabilir. Ancak aralarında farklılıklar vardır:

1. Bu üç kelime de, aynı anda olan iki olaydan süreklilik anlatanını ifade etmek için kullanılır:

As I was walking down the street I saw Tom driving a Ferrari. (Caddede yürürken Tom’u bir Ferrari kullanırken gördüm.)
The telephone always rings when you are having a bath. (Sen banyo yaparken hep telefon çalar.)
While they were playing cards, somebody broke into the house. (Onlar kâğıt oynarlarken birisi eve girdi.)

2. As, when, ve while cümlecikleri, cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Ancak as cümlecikleri, genellikle daha önemsiz bilgi verir ve çoğunlukla cümle başına gelir. Bu kelimelerle başlayan cümleciklerde genellikle süreklilik anlatan zamanlar (was walking; are having; were playing) kullanılır. Ama as ve while kelimeleri, sit, lie, grow gibi durum bildiren fiillerle (state verbs) geniş zamanda da kullanılabilir:

As I sat reading the paper, the door burst open. (Oturmuş gazeteyi okurken kapı hızla açıldı.)

3. Eğer iki eylem aynı anda meydana geliyorsa genellikle while kullanılır. Bu durumda past continuous ya da simple past kullanılabilir:

While you were reading the paper, I was working. (Sen gazeteyi okurken ben çalışıyordum.)
John cooked supper while I watched TV. (Ben televizyon seyrederken John yemek yaptı.)

4. As, “-dikçe” anlamında da kullanılır:

As I get older, I get more optimistic. (Yaşlandıkça daha iyimser oluyorum.)

5. İnsanların yaşı ve yaşamlarının belli dönemlerinden söz edilirken when tercih edilir:

When I was a child, we lived in London. (Ben çocukken Londra’da oturuyorduk.) = As/While I was a child … denmez.
His parents died when he was twelve. (On iki yaşındayken annesiyle babası öldü.) = … while he was twelve denmez.

6. İki eylem aynı anda meydana geldiğinde, “tam –irken” anlamında just as kullanılır:

Mary always arrives just as I start work. (Ben tam işe başlarken hep Mary gelir.)

7. Tam … sırada” anlamında just when de kullanılır:

I thought of it just when you opened your mouth. (Sen tam ağzını açtığında ben onu düşünüyordum.)

8. When ve while kelimelerinden sonra özne kullanmadan cümle yapmak da mümkündür. Bu kullanım oldukça resmîdir: 

Don’t forget to signal when turning right. (Sağa dönerken sinyal vermeyi unutmayın.)
Climb when ready. (Hazır olunca tırmanın.)
While in Germany, he got to know a famous musician. (Almanya’da iken ünlü bir müzisyenle tanıştı.)