ASK & ASK FOR

1. Ask for “istemek” anlamına; ask ise “sormak” ya da “rica etmek” anlamına gelir:

Don’t ask me for money. (Benden para isteme.) = Don’t ask me money denmez.
Don’t ask me my name. (Bana adımı sorma.) = Don’t ask me for my name. demekten daha doğaldır.
Ask for the menu. (Mönüyü iste.)
Ask the price. (Fiyatı sor.)

2. Ask, özellikle bir şeyi satın alırken, satarken ya da kiralarken, paradan söz edildiğinde for olmadan da “istemek, talep etmek” anlamında kullanılır:

They’re asking £500 a month rent. (Bir aylık kira için £500 istiyorlar/talep ediyorlar.)
How much is the car? I’m asking fifteen hundred. (Araba kaç para? ~ 1500 istiyorum.)

3. Ask fiilinden sonra başka bir fiilin mastar hâli de kullanılabilir:

ask + mastar: I asked to go home. (Eve gitmek için izin istedim.)
ask + nesne + mastar: I asked John to go home. (John’dan eve gitmesini istedim.)
ask for + nesne + mastar: I asked for the children to have extra milk. (Çocukların fazladan süt içmesini istedim.)
I asked for the parcel to be sent to my home address. (Kolinin ev adresime gönderilmesini istedim.)

Aşağıdaki iki cümle arasındaki anlam farkına bakalım:

I asked John to go home. (John’dan eve gitmesini istedim.)
I asked John if I could go home. (John’a, eve gidip gidemeyeceğimi sordum.)