FICTIONAL & FICTITIOUS

1. Fictional, masallarda, filmlerde ya da oyunlarda geçen ve gerçek olmayan kişi ya da şeyleri anlatır. “Hayalî, kurgusal, kurmaca” anlamına gelir: The film is based on a fictional story set in

FIND & FOUND

Bu iki fiil bazen birbirine karıştırılır. “Bulmak” anlamındaki find fiili düzensiz fiildir ve find-found-found olarak çekilir. İngilizcede ayrıca “kurmak” anlamında found diye de bir fiil vardır ve bu fiil düzenlidir, yani found-founded-founded diye çekilir. I’ve just found a 100-lira note

FOREIGNER & STRANGER

Her iki kelime de Türkçeye çevrildiğinde “yabancı” diye çevrilir. Ancak aralarında fark vardır. Foreigner, başka bir ülkeden, başka bir milletten olan kişiye denir: It is difficult for foreigners to feel

FORGET & LEAVE

Türkçede “unutmak” deyince aklımıza “forget” kelimesi gelir. Mesela, “Çantamı unuttum.” demek için “I’ve forgotten my bag.” deriz. Ancak, “Çantamı evde unuttum.” diyeceksek, yani cümlede bir yer belirteceksek “forget” fiili yerine