GERUNDS & INFINITIVES

Bazı fiillerin arkasına -ing koyuyoruz (I enjoy listening to classical music.), bazılarını to ile kullanıyoruz (I want to listen to classical music.), bazılarını ise fiilin yalın hâli ile kullanıyoruz (He

GET

1. (gönderilen bir şeyi) Almak: I got an email from Tim this morning. (Bu sabah Tim’den bir e-posta aldım.) 2. Satın almak: Did you get tickets for the game? (Maç biletlerini aldın

GET A LIFE

Günlük dilde sıkça kullanılan bu ifade “İşin gücün yok mu?”, “Sen kendi işine bak.” ya da “Düş yakamdan.” gibi anlamlara gelir. Bir örnek verelim: Get a life! You’re always so

GET A REFILL

“İçkisini ya da içeceğini tazelemek” anlamına gelir. Örnek: I’ve finished my coffee; I’ll go get a refill. (Kahvemi bitirdim; gidip tazeleyeyim.)

GET İLE YAPILAN PHRASAL VERB’LER

Konuya girmeden önce, phrasal verb nedir, bunu açıklayayım. Bir fiil ile bir ya da iki preposition’ın yan yana gelmesiyle oluşan deyimlere phrasal verb denir. Ancak fiilin anlam değiştirmesi gerekir. Mesela,

GET OVER IT!

“Aş bunları, geç bunları” anlamlarına gelir. Örnek: A: I can’t believe I made that embarrassing mistake in front of everyone.B: It happens to the best of us. Get over it