euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

HISTORIC & HISTORICAL

1. Historic, unutulmayan, anılma değeri olan anlamında “tarihî” demektir: a historic decision (tarihî karar)a historic building (tarihî bina)a historic monument (tarihî anıt)a historic day (tarihî gün)a historic victory (tarihî zafer)a historic visit

HOLD THAT THOUGHT

Filmlerde sıkça rastladığımız bu ifade “Söyleyeceğini unutma!”, “Lafını unutma!” ya da “Diyeceğini unutma!” anlamlarına gelir: Bir örnek verelim: A: I was just about to tell you about my weekend trip

HOME & HOUSE

1. “Evde” derken at home ifadesi kullanılır ve araya the gelmez: Is anybody at home? (Evde kimse var mı?) = … at the home? denmez. At edatı, özellikle Amerikan İngilizcesinde çoğu zaman kullanılmaz: Is anybody home? (Evde kimse var

HOMEWORK & HOUSEWORK

1. Homework, öğrencilere verilen “ev ödevi” anlamına gelir: As soon as the student came home, he did his homework. (Öğrenci eve gelir gelmez ev ödevini yaptı.)You can’t watch TV until you’ve done

HUMAN & HUMANE

1. Human “insana özgü, insanla ilgili, insan…” demektir: the human body/brain (insan vücudu/beyni)human relationships (insan ilişkileri)human behaviour (insan davranışı)human error (insan hatası)human nature (insan doğası)human race (insan ırkı)human resources (insan kaynakları)human rights

I CAN LIVE WITH THAT

Filmlerde karşımıza çıkan bu ifade ne demek, bir bakalım. “Bu da olur, bana bu da uyar, buna da eyvallah” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: I suggest we order pizza