I AM A REAL GO-GETTER

“Tuttuğunu koparak biriyim, tuttuğumu koparırım” anlamlarına gelir. Örnek: I’m a real go-getter, always eager to take on new challenges and achieve my goals. (Tuttuğunu koparan biriyimdir, her zaman yeni zorlukların

I CAN LIVE WITH THAT

Filmlerde karşımıza çıkan bu ifade ne demek, bir bakalım. “Bu da olur, bana bu da uyar, buna da eyvallah” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: I suggest we order pizza

I CAN’T TAKE IT ANY MORE

“Artık dayanamıyorum.” anlamında bir ifadedir. Örnek verelim: “I can’t take it anymore.” Sarah cried out as the stress of her demanding job finally overwhelmed her. (Zorlu işinin stresi sonunda kendisini

I DON’T BUY IT

“Buna inanmam, bunlara karnım tok, yemezler, bana yutturamazsın, sen onu benim külahıma anlat” anlamlarına gelir. Örnek: A: I swear, I saw a UFO last night! It was massive and had

I OWE YOU ONE

“I owe you one” ne demek? Birisinin size yaptığı bir iyiliğe karşı sizin ona söylediğiniz bir cümledir. “Sana borçluyum, sana borçlandım” anlamlarına gelir. Örnek: After my car broke down on

I REST MY CASE

“I rest my case.” ifadesi, hem mahkemelerde avukatlar tarafından hem de normal hayatta kullanılır ve “Söyleyeceklerim bu kadar.” ya da “Başka sorum yok.” ya da “Diyeceğimi dedim.” anlamlarına gelir: Bir