euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

PERFECT MODALS kullanımı

Bazı modal’lar (must, can, could, may, might, should, need), geçmişi anlatmak için modal + have + past participle şeklinde kullanılır. Bu tür modal’lara tek tek bakalım: Must have done Geçmişle ilgili tahminlerde kullanılır. Burada must’ın anlamında

PERMISSIBLE & PERMISSIVE farkı

1. Permissible, “izin verilebilen, müsaade edilen, makul, kabul edilebilir” demektir: Is it permissible to park my car here? (Arabamı buraya park edebilir miyim?)They have agreed on a permissible level for vehicle exhaust

POST, MAIL & POSTAGE farkı

1. Post, İngiliz İngilizcesinde kullanılan, hem “posta” anlamında isim hem de “postalamak, göndermek” anlamında fiildir: Did you send the parcel by post or by courier? (Koliyi/paketi posta ile mi yoksa kurye ile mi

PREFIXES (bi-)

“Bi-“ ön eki, isim, sıfat ve zarflarla kullanılır: Biannual = yılda iki kez olanBicoastal = ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarına aitBicycle = bisiklet, çifttekerBiennial = iki yılda bir olanBilingual

PREFIXES (counter-)

“Counter-“ ön eki “karşı, ters” anlamında olup sıfat, isim ve fiillerle kullanılır: Counteract = karşı koymakCounter-revolution = karşı devrimCounter-proposal = karşı teklifCounter-attack = karşı saldırıcounterbalance = karşı dengeCounterclaim = karşı

PREFIXES (cyber-)

“Cyber-“ ön eki isimlerle kullanılıp “internet ile ilgili, bilgisayar ile ilgili, siber, sanal” anlamlarına gelir: Cyber-world = internet dünyası, sanal âlemCyber-crime = internet suçu, siber suç, bilişim suçuCyber-cafe = internet