euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

QUANTIFIERS (V) both, either, neither kullanımı

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde both, either ve neither kelimelerini inceleyeceğiz. Both: Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. “İkisi de” anlamına gelir: Both men were Spanish. (İki adam da İspanyoldu.)Both my teachers are doctors. (Annem de babam

QUESTION TAGS (Değil mi?)

Türkçede bir cümlenin sonuna “değil mi?” olarak eklediğimiz ifadelere İngilizcede question tags denir. Türkçede çoğu cümlenin sonuna “değil mi?” ifadesi uyarken İngilizcede maalesef durum böyle değildir. Cümlenin zamanına ve yapısına

RELATIVE CLAUSE’DA “WHY” KULLANIMI

1. Why, cümledeki reason kelimesini niteler: This is the reason why I left early. (Erken ayrılmamın nedeni bu.)The police never found out the reason why the man was killed. (Polis, adamın öldürülme nedenini hiç bulamadı.)I don’t

RELATIVE CLAUSES (I)

Who, which, that, whom, whose gibi kelimelerle başlayan ve bir cümledeki ismi niteleyen ya da o isim hakkında ekstra bilgi veren cümleciklere relative clause ya da adjective clause (sıfat cümleciği) denir. Relative clause’lar, cümle içinde