PERFECT MODALS kullanımı

Bazı modal’lar (must, can, could, may, might, should, need), geçmişi anlatmak için modal + have + past participle şeklinde kullanılır. Bu tür modal’lara tek tek bakalım: Must have done Geçmişle ilgili tahminlerde kullanılır. Burada must’ın anlamında

PERMISSIBLE & PERMISSIVE farkı

1. Permissible, “izin verilebilen, müsaade edilen, makul, kabul edilebilir” demektir: Is it permissible to park my car here? (Arabamı buraya park edebilir miyim?)They have agreed on a permissible level for vehicle exhaust

PLEASE YOURSELF

Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bu ifade “Canın ne isterse onu yap.”, “Keyfine bak.”, “Kafana göre takıl.” ya da “Nasıl istersen.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim: A: What do you want

POST, MAIL & POSTAGE farkı

1. Post, İngiliz İngilizcesinde kullanılan, hem “posta” anlamında isim hem de “postalamak, göndermek” anlamında fiildir: Did you send the parcel by post or by courier? (Koliyi/paketi posta ile mi yoksa kurye ile mi

PREFIXES (bi-)

“Bi-“ ön eki, isim, sıfat ve zarflarla kullanılır: Biannual = yılda iki kez olanBicoastal = ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarına aitBicycle = bisiklet, çifttekerBiennial = iki yılda bir olanBilingual

PREFIXES (counter-)

“Counter-“ ön eki “karşı, ters” anlamında olup sıfat, isim ve fiillerle kullanılır: Counteract = karşı koymakCounter-revolution = karşı devrimCounter-proposal = karşı teklifCounter-attack = karşı saldırıcounterbalance = karşı dengeCounterclaim = karşı