NEAR (TO) kullanımı

1. Edat olarak kullanılan ve “yakın, yakınında” anlamına gelen near, tek başına kullanılabildiği gibi to ile de kullanılabilir: We live near (to) the station. (İstasyona yakın oturuyoruz.)I put my bag down near (to) the door.

NEED kullanımı

1. Need, aslında normal bir fiil olup, üçüncü tekil şahısta sonuna –s alır, sorusu ve olumsuzu do ile yapılır. Kendisinden sonra başka bir fiil gelecekse to alır. Bu kullanımı “ihtiyacı olmak” anlamından çok “gerekmek” anlamındadır: Everybody needs to

NEITHER … NOR … kullanımı

1. “Ne … ne de …” anlamındaki bu yapı, cümle içindeki aynı türdeki kelime ya da ifadelerle kullanılır. Örneğin, He neither ate meat nor fish demek yerine He ate neither meat nor fish denir.

NEVERTHELESS anlamı ve kullanımı

“Bununla birlikte, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir: It is a difficult race. Nevertheless, about 500 runners participate every year. (Zor bir yarış. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen her yıl yaklaşık 500 atlet

NO BIG DEAL

No big deal ifadesi “önemli değil, sorun değil, lafı bile olmaz, abartmaya değmez” anlamlarına gelir. Örnek: A: I accidentally spilled some coffee on your desk, I’m really sorry.B: Don’t worry

NO BIGGIE

“Önemli değil, dert değil, dert etme, kafana takma” anlamlarına gelir. Örnek: You forgot to bring my book, but it’s no biggie, I can grab it later. (Kitabımı getirmeyi unutmuşsun ama