PREFIXES (bi-)

“Bi-“ ön eki, isim, sıfat ve zarflarla kullanılır: Biannual = yılda iki kez olanBicoastal = ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarına aitBicycle = bisiklet, çifttekerBiennial = iki yılda bir olanBilingual

PREFIXES (counter-)

“Counter-“ ön eki “karşı, ters” anlamında olup sıfat, isim ve fiillerle kullanılır: Counteract = karşı koymakCounter-revolution = karşı devrimCounter-proposal = karşı teklifCounter-attack = karşı saldırıcounterbalance = karşı dengeCounterclaim = karşı

PREFIXES (cyber-)

“Cyber-“ ön eki isimlerle kullanılıp “internet ile ilgili, bilgisayar ile ilgili, siber, sanal” anlamlarına gelir: Cyber-world = internet dünyası, sanal âlemCyber-crime = internet suçu, siber suç, bilişim suçuCyber-cafe = internet

PREFIXES (de-)

“De-“ ön eki, fiil, isim ve sıfatlarla kullanılıp kelimeye zıt anlam verir: Decaffeinated = kafeinsizDestabilize = istikrarsızlaştırmakDefrost = buzunu çözmekDeregulate = kısıtlamaları kaldırmakDeforest =ormansızlaştırmak

PREFIXES (dis-)

“dis-” ön eki (prefix) bazı isimlere, sıfatlara ve fiillere gelerek, kelimenin asıl anlamının zıt anlamını verir. Mesela like “sevmek” demekse dislike “sevmemek” demektir: Dislike = sevmemek, hoşlanmamak, beğenmemekDissimilar = benzemeyen,

PREFIXES (en-)

“En-“ ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim, sıfat ve fiillerle kullanılır: endanger = tehlikeye atmakencircle = çevrelemek, kuşatmakenrich = zenginleştirmekenable =olanak sağlamakenact = yasalaştırmakencash = (çek) bozdurmakenclose =