PREFIXES (ex-)

“Ex-” ön eki “eski” anlamına gelir ve isimlerle kullanılır: ex-boyfriend (eski erkek arkadaş)ex-girlfriend (eski kız arkadaş)ex-husband (eski koca)ex-wife (eski eş)ex-governor (eski vali)ex-president (eski başkan)ex-policeman (eski polis)ex-prisoner (eski mahkûm)ex-wrestler (eski güreşçi)

PREFIXES (fore-)

“Fore-” ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim ve fiillerle kullanılır: foreword: önsözforetell: önceden bildirmekforeground: ön planforearm: ön kolforefoot: ön ayakforeleg: ön ayakforerunner: öncüforesight: önsezi

PREFIXES & SUFFIXES kullanımı

İngilizce kelimelerin hem başına hem de sonuna bazı ekler getirilerek kelime türetilir. Başa getirilen eklere prefix (ön ek), sona getirilen eklere suffix (son ek) denir. Eğer bu ekler, kökünü bildiğiniz

PREPARE & PREPARE FOR

Prepare ve prepare for arasında fark vardır. Prepare “hazırlamak” iken prepare for bir şeye “hazırlanmak” anlamına gelir. Örnek: She prepared her presentation for the conference. (Konferans için sunumunu hazırladı.)Students prepared

PREPOSITIONS (I) at, in, on

İngilizcede at, in, on, for, with, by gibi kelimelere preposition (edat) denir. Edatları öğrenmek ve gereği gibi kullanmak biraz zaman alabilir. Çünkü her edatın birçok kullanımı vardır. Edatları Türkçeleştirerek ezberlemek yanlış bir