WAKE, AWAKE, WAKEN & AWAKEN

1. Wake, düzensiz bir fiil olup (wake, woke, woken) bu dört fiil içinde en çok kullanılan fiildir. “Uyanmak” ya da “uyandırmak” anlamına gelir. “Uyanmak” anlamında çoğunlukla up ile birlikte kullanılır: I woke up three times

WANNA kullanımı

Wanna, “want to” ya da “want a(n)” yerine kullanılır. Standart dışı bir kullanımdır: Do you wanna swim now? = Do you want to swim now? (Şimdi yüzmek mi istiyorsun?)I wanna

WE ARE EVEN

We are even ifadesi “ödeştik” anlamına gelir. Örnek cümleye bakalım: After I helped her move last weekend, she returned the favour by helping me with my yard work, so now

WHAT DO YOU TAKE ME FOR?

“Sen beni ne sanıyorsun?, Siz beni ne sanıyorsunuz?” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: I can’t believe you would think I’d cheat on the test.B: Well, you were acting suspiciously

WHATEVER, WHOEVER, WHENEVER farkı ve kullanımı

Noun clause’larda sonu -ever ile biten kelimeler (whatever, whichever, whoever, whomever, however, whenever, wherever) kullanılabilir. Bunlardan whatever “her ne” anlamına gelir: The team has promised their supporters that they will do whatever it takes to win. (Takım, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarına dair taraftarlarına söz verdi.) Think twice and don’t