WHAT DO YOU TAKE ME FOR?

“Sen beni ne sanıyorsun?, Siz beni ne sanıyorsunuz?” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: I can’t believe you would think I’d cheat on the test.B: Well, you were acting suspiciously

WHAT GIVES?

“Neler oluyor?, hayırdır?” anlamlarına gelir. Örnek: Tom didn’t show up to the party last night, and he never gave us an explanation; what gives? (Tom dün gece partiye gelmedi ve

WHAT’S SHAKING?

“Ne var ne yok?, nasıl gidiyor?” anlamlarına gelir. Örnek: Hey there, John! What’s shaking? It’s been a while since we caught up. (Selam, John! Ne var ne yok? Görüşmeyeli epey

WHATEVER YOU SAY

“Sen nasıl istersen” anlamına gelir. Örnek: A: Shall we go to the Italian restaurant tonight? (Bu akşam İtalyan lokantasına gidelim mi?)B: Sure, whatever you say. (Elbette, sen nasıl istersen.)

WHATEVER, WHOEVER, WHENEVER farkı ve kullanımı

Noun clause’larda sonu -ever ile biten kelimeler (whatever, whichever, whoever, whomever, however, whenever, wherever) kullanılabilir. Bunlardan whatever “her ne” anlamına gelir: The team has promised their supporters that they will do whatever it takes to win. (Takım, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarına dair taraftarlarına söz verdi.) Think twice and don’t

WHERE & IN WHICH kullanımı

Relative clause’larda bir yer niteleniyorsa where kelimesi yerine in which de kullanılabilir: This is the house where I was born.(Doğduğum ev burası.)  This is the house in which I was born. I liked the holiday resort where