WORTH kullanımı

1. Worth, “… değerinde, -e değer” anlamındadır: The painting is probably worth thousands of dollars. (Tablo, muhtemelen binlerce dolar eder/değerinde.)The house is worth about $100.000. (Ev, yaklaşık 100.000 dolar eder.)Shall I

WOULD RATHER kullanımı

1. ‘Tercih etmek’ anlamındadır ve fiilin yalın biçimiyle kullanılır. Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek anlamında than ile kullanılır ve than kelimesinden sonra fiilin yalın hâli gelir: I would rather walk than take

YOU ARE BUGGING ME

Bu cümle, “Beni uyuz ediyorsun.”, “Beni hasta ediyorsun.”, “Canımı sıkıyorsun.” ya da “Beni gıcık ediyorsun.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim: Stop asking me the same question over and over again;

YOU DON’T SAY!

“You don’t say!” ne demek? Bu ifade, karşımızdakinin söylediğine inanmadığımızda ya da şaşırdığımızda ya da karşımızdakinin söylediği ile alay ettiğimizde kullanılır. “Hadi ya!, deme ya!, hadi canım sen de! gibi

YOU HAVE MY WORD

“Söz veriyorum, sözüm söz” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: I’m going to complete the project on time. You have my word. (Projeyi zamanında tamamlayacağım. Sözüm söz.)

YOU ROCK!

Konuşma dilinde kullanılan bu ifade “helal sana!, adamsın!” anlamlarına gelir. Örnek: You did an amazing job on the project presentation – you rock! (Proje sunumunda harika bir iş çıkardın –