YOU HAVE MY WORD

“Söz veriyorum, sözüm söz” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: I’m going to complete the project on time. You have my word. (Projeyi zamanında tamamlayacağım. Sözüm söz.)

YOU ROCK!

Konuşma dilinde kullanılan bu ifade “helal sana!, adamsın!” anlamlarına gelir. Örnek: You did an amazing job on the project presentation – you rock! (Proje sunumunda harika bir iş çıkardın –

YOUR CALL

“Karar senin” anlamına gelir. Örnek: A: Should we go out for dinner or order in? (Akşam yemeği için dışarı mı çıkalım yoksa eve sipariş mi verelim?)B: It’s your call. I’m