BE THE BIGGER PERSON

Bu ifade “Büyüklük sende kalsın.” anlamına gelir. Bir örnek verelim: Even though my coworker was constantly trying to undermine my efforts, I decided to be the bigger person and offer

BE TO

Cümlenin öznesine göre am to, is to, are to, was to, were to olarak değişen bu yapının kullanım yerleri şöyledir: 1. Gelecekte planlanmış durumlarda: The Queen is to visit Spain next month.

BE USED TO

1. “Alışkın olmak, alışık olmak” anlamındadır: I’ve lived in Istanbul for ten years now, so I’m used to the noise. (On yıldır İstanbul’da oturuyorum, bu yüzden gürültüye alışığım.)At the beginning I

BEAT & WIN

1. Düzensiz bir fiil olan win (win-won-won), maç, oyun, yarış, savaş, tartışma, ödül, para vs. “kazanmak” anlamındadır: My girlfriend usually wins when we play poker. (Poker oynadığımızda genellikle kız arkadaşım kazanır.) 

BEATS ME

“Bilmem, bilmiyorum” anlamına gelir. Örnek: A: Why is the computer not working? (Bilgisayar niye çalışmıyor?)B: Beats me. I’m not sure what’s wrong with it. (Bilmem. Ne oldu, emin değilim.)

BECAUSE & BECAUSE OF

1. Because, bir bağlaçtır. Dolayısıyla kendisinden sonra bir cümlecik (clause) gelmelidir. Bu anlamda “çünkü” diye değil, “-den dolayı, -diği için” diye çevrilir. Because of’dan sonra ise isim ya da zamir gelmelidir: The game