euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

BEGIN & START

1. Begin ve start fiillerinin ikisinin de anlamı “başlamak”tır: I began/started teaching when I was 23. (23 yaşındayken öğretmenliğe başladım.)If Sally doesn’t come soon, let’s begin/start without her. (Sally yakında gelmezse onsuz başlayalım.) 2.

BELOW, UNDER, UNDERNEATH & BENEATH

1. Below ve under, “-in altında” demektir: Look in the cupboard below/under the sink. (Eviyenin altındaki dolaba bak.) 2. Eğer bir şey başka bir şeyin tam altında değilse below, tam altında ise under tercih edilir:  The

BESIDES, EXCEPT & APART FROM

1. Besides, “-den başka, ayrıca, ilaveten” demektir: Besides the violin, he plays the piano and the flute. (Kemandan başka piyano ve flüt çalar.) 2. Except, “hariç, dışında” demektir: I like all musical

BET

1. Bet, düzensiz bir fiildir (bet – bet – bet). 2. I bet (you), “eminim ki, bahse girerim ki, görürsün” anlamındadır. That, genellikle kullanılmaz: I bet you the train will be late. (Eminim ki/Bahse

BETWEEN & AMONG

1. İki şey ya da iki kişi arasında between kullanılır: She was sitting between Tom and Mike. (Tom ile Mike arasında oturuyordu.) Between, mesafeler ile ilgili de kullanılır: Trains running between Liverpool

BIG, LARGE & GREAT

1. Somut isimlerle çoğunlukla big ve large kullanılır. Big, teklifsiz dilde çok yaygındır: This shirt isn’t big enough. (Bu gömlek yeterince büyük değil.)Theirs is a large house, situated near the river. (Onlarınki, nehrin kenarında büyük