BATH & BATHE

1. Bath

Bu kelimenin telaffuzu: bath /bɑ:θ/,   bathing /’bɑ:θıŋ/,   bathed /bɑ:θt/

Bu fiil, Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz. “Yıkamak” ve “yıkanmak” anlamına gelir:

It’s your turn to bath the baby. (Bebeği yıkama sırası sende.)
I don’t think he baths very often. (Bence çok sık yıkanmıyor.)

Kelimenin bu kullanımı oldukça resmîdir. Bunun yerine günlük dilde have/take a bath denir.

I’m feeling hot and sticky; I think I’ll have a bath. (Terledim ve yapış yapış oldum; ben bir yıkanayım/banyo yapayım.)

2. Bathe

Bu kelimenin telaffuzu:  bathe /beið/,   bathing /’beiðiŋ/,    bathed / beiðd/

Bathe kelimesi, bath kelimesinin Amerikan İngilizcesindeki karşılığıdır:

It’s your turn to bathe the baby. (Bebeği yıkama sırası sende.)
I always bathe before I go to bed. (Yatmadan önce hep yıkanırım/banyo yaparım.) 

Yukarıdaki cümle günlük dilde I always take a bath before I go to bed olarak söylenir.

3. Bathe, hem İngiliz İngilizcesinde hem de Amerikan İngilizcesinde, yara, göz vs. “yıkamak” anlamındadır:

Your eyes are very red; you ought to bathe them. (Gözlerin kıpkırmızı; yıkasan iyi olur.)

4. Bathe,sadece İngiliz İngilizcesinde “yüzmek, denize girmek” anlamına gelir:

NO BATHING FROM THIS BEACH. (BU SAHİLDEN DENİZE GİRMEK YASAKTIR.)

Bu kullanım oldukça resmîdir. Günlük dilde daha çok have a swim, go for a swim, go swimming ya da sadece swim denir:

Let’s go for a swim in the river. (Haydi nehirde yüzelim.)