BE ALLOWED TO

Bir şeyi yapmaya “izin var” anlamındadır. Daha çok olumsuz cümlelerde “izin yok” anlamında kullanılır:

I’m not allowed to drive my dad’s car. (Babamın arabasını kullanmama izin yok.)
We are not allowed to smoke in the classroom. (Sınıfta sigara içmemize izin yok.)
You are not allowed to talk during the exam. (Sınav sırasında konuşmak yasaktır.)
You are not allowed to enter that country without a visa. (O ülkeye vizesiz giremezsin.)