BE SUPPOSED TO

Anlam olarak should’a yakın olan bu yapı, kurallara ya da yasalara göre ne yapılması gerektiğini ya da olması beklenen şeyleri anlatmada kullanılır. Geniş zamanda am/is/are supposed to olarak kullanılırken, geçmiş zamanda was/were supposed to olarak kullanılır:

You are supposed to start work at 9 every morning. (Her sabah saat 9’da işe başlaman gerek.)
Lucy was supposed to come to lunch. (Lucy’nin yemeğe gelmesi gerekiyordu./Lucy yemeğe gelecekti.)
People under 18 aren’t supposed to buy alcoholic drinks. (18 yaşından küçüklerin alkollü içki alması yasaktır.)
You’re not supposed to park here. (Buraya park yapmamanız gerek/park yapmanız yasak.)
The meeting was supposed to end at 5. (Toplantının 5’te bitmesi gerekiyordu.)